FAC. BIOLOGIA - reevaluacions

PREPARA LA REaVALUACIÓ, ENCARA ETS A TEMPS!

QUÈ ÉS UN CURS INTENSIU?

Aquests cursos els oferim abans dels exàmens del teu grau. Són cursos entre 15 i 30 hores, en els quals preparem l'alumne fent la teoria de tot el curs i fent tots els exàmens possibles de convocatòries prèvies. El seu objectiu és preparar l'alumne pels exàmens de reevaluació.

CURSOS reevaluació

Química

Intensiu Reevaluació


Classes online en directe + Accés a la nostra plataforma + Pack teoria + Pack d'exàmens + resolució de dubtes pel professor
Horari: Online + Diferit + Classes grabades(possibilitat de classes presencials)

Matemàtiques

Intensiu Reevaluació


Classes online en directe + Accés a la nostra plataforma + Pack teoria + Pack d'exàmens + resolució de dubtes pel professor
Horari: Online + Diferit + Classes grabades(possibilitat de classes presencials)

Física

Intensiu Reevaluació


Classes online en directe + Accés a la nostra plataforma + Pack teoria + Pack d'exàmens + resolució de dubtes pel professor
Horari: Online + Diferit + Classes grabades(possibilitat de classes presencials)

QOE (Bioquímica)

Intensiu Reevaluació


Classes online en directe + Accés a la nostra plataforma + Pack teoria + Pack d'exàmens + resolució de dubtes pel professor
Horari: Online + Diferit + Classes grabades(possibilitat de classes presencials)

Estadística

Intensiu Reevaluació


Classes online en directe + Accés a la nostra plataforma + Pack teoria + Pack d'exàmens + resolució de dubtes pel professor
Horari: Online + classes grabades per si no pots assistir a alguna(possibilitat de classes presencials)

Orgànica (Biotecnologia)

Intensiu Reevaluació


Classes online en directe + Accés a la nostra plataforma + Pack teoria + Pack d'exàmens + resolució de dubtes pel professor
Horari: Online + Diferit + Classes grabades

Bases (Bioquímica)

Intensiu Reevaluació


Classes online en directe + Accés a la nostra plataforma + Pack teoria + Pack d'exàmens + resolució de dubtes pel professor
Horari: Online + Diferit + Classes grabades(possibilitat de classes presencials)

Anàlisi Genètica

Intensiu Reevaluació


Classes online en directe + Accés a la nostra plataforma + Pack teoria + Pack d'exàmens + resolució de dubtes pel professor
Horari: Online + Diferit + Classes grabades(possibilitat de classes presencials)

Macromolècules

Intensiu Reevaluació


Classes online en directe + Accés a la nostra plataforma + Pack teoria + Pack d'exàmens + resolució de dubtes pel professor
Horari: Online + Diferit + Classes grabades(possibilitat de classes presencials)