Eetac - CURS INTRODUTORI

PREPARA'T PEL NOU CURS UNIVERSITARI

cursos gratuÏts

Aquests cursos els oferim just abans de començar la universitat. L'objectiu és que els nous alumnes coneguin les assignatures que tindran en el primer quadrimestre i que puguin tenir una ajuda abans de l'inici del curs per conèixer com funciona la universitat i com són les avaluacions.

QUÍMICA 0

01, 02 i 05 Setembre

MATES 0

08 i 09 Setembre

FÍSICA 0

01, 02 i 05 Setembre

INTRODUCTORI 1R ANY

07 i 08 Setembre


EETAC, INTRODUTORI , GRATUIT , GRATUÏT , INTRODUCTORIS , INTRODUCTORIO