PAU -2021

intensius per a preparar la selectivitat

Intensiu Mates Tecno.

Preparació PAU 2021


Classes presencials + Accés a la nostra plataforma + Material + Proves de nivell i entregues avaluables + Resolució de dubtes pel professor
Horari: MATINS - de 9h a 12h -

Intensiu Química

Preparació PAU 2021


Classes presencials + Accés a la nostra plataforma + Material + Proves de nivell i entregues avaluables + Resolució de dubtes pel professor
Horari: MATINS - de 12h a 15h -

PAU, SELECTIVITAT. SELECTIVIDAD, PAU 2020, MATES PAU, MATES CCSS PAU, MATEMÁTICAS PAU, MATEMÀTICAS, CIENCIAS SOCIALES, CIENCIES SOCIALS, FISICA PAU, FÍSICA PAU, QUÍMICA PAU, QUIMICA PAU