EETAC - EXTENSIUS

QUINS CURSOS OFERIM?

CURSOS EXTENSIUS 1R

CÀLCUL

Curs extensiu

FON. FÍSICA

Curs extensiu

QUÍMICA

Curs extensiu

INFORMÀTICA I

Curs extensiu

EXPRESSIÓ GRÀFICA

Curs extensiu

EXTENSIUS cursos superiors

INFORMÀTICA II

Curs extensiu


FÍSICA FONAMENTS, FISICA , ALGEBRA , ÀLGEBRA , GEOMETRIA , GEOMETRÍA , CÀLCUL , CALCUL, QUÍMICA, QUIMICA , INFORMÀTICA , INFORMATICA , AMPLIACIO MATES I, AMPLIACIO MATES 1, AMPLIACION MATES 1 , AMPLIACIÓN MATES I, EXPRESIÓ GRÀFICA, EXPRESIO GRAFICA, EXPRESIÓN GRÁFICA, EXPRESION GRAFICA , MECANICA FLUIDS , MECÀNICA FLUIDS, MECANICA ,MECÀNICA