EETAC - EXTENSIUS

CURSOS EXTENSIUS 1R

Fon. Física - EETAC

Extensiu (inclou. parcials, final i reavaluació).


Classes presencials / online des de la nostra plataforma Google Classroom + apunts teoria + pack i resolució d'exàmens + classes de problemes + proves de nivell i entregues avaluables + resolució de dubtes pel professor

Àlgebra i Geo - EETEC

Extensiu (inclou. parcials, final i reavaluació).


Classes presencials / online des de la nostra plataforma Google Classroom + apunts teoria + pack i resolució d'exàmens + classes de problemes + proves de nivell i entregues avaluables + resolució de dubtes pel professor

Càlcul - EETAC

Extensiu (inclou. parcials, final i reavaluació).


Classes presencials / online des de la nostra plataforma Google Classroom + apunts teoria + pack i resolució d'exàmens + classes de problemes + proves de nivell i entregues avaluables + resolució de dubtes pel professor

Química - EETAC

Extensiu (inclou. parcials, final i reavaluació).


Classes presencials / online des de la nostra plataforma Google Classroom + apunts teoria + pack i resolució d'exàmens + classes de problemes + proves de nivell i entregues avaluables + resolució de dubtes pel professor

Informàtica I - EETAC

Extensiu (inclou. parcials, final i reavaluació).


Classes presencials / online des de la nostra plataforma Google Classroom + apunts teoria + pack i resolució d'exàmens + classes de problemes + proves de nivell i entregues avaluables + resolució de dubtes pel professor

Expre. Gràfica - EETAC

Extensiu (inclou. parcials, final i reavaluació).


Classes presencials / online des de la nostra plataforma Google Classroom + apunts teoria + pack i resolució d'exàmens + classes de problemes + proves de nivell i entregues avaluables + resolució de dubtes pel professor

EXTENSIUS cursos superiors

Informàtica II - EETAC

Extensiu (inclou. parcials, final i reavaluació).


Classes presencials / online des de la nostra plataforma Google Classroom + apunts teoria + pack i resolució d'exàmens + classes de problemes + proves de nivell i entregues avaluables + resolució de dubtes pel professor

Mec. Fluids - EETAC

Extensiu (inclou. parcials, final i reavaluació).


Classes presencials / online des de la nostra plataforma Google Classroom + apunts teoria + pack i resolució d'exàmens + classes de problemes + proves de nivell i entregues avaluables + resolució de dubtes pel professor
Horarios_Extensivos_EETAC_2Q_20-21.pdf

FÍSICA FONAMENTS, FISICA , ALGEBRA , ÀLGEBRA , GEOMETRIA , GEOMETRÍA , CÀLCUL , CALCUL, QUÍMICA, QUIMICA , INFORMÀTICA , INFORMATICA , AMPLIACIO MATES I, AMPLIACIO MATES 1, AMPLIACION MATES 1 , AMPLIACIÓN MATES I, EXPRESIÓ GRÀFICA, EXPRESIO GRAFICA, EXPRESIÓN GRÁFICA, EXPRESION GRAFICA , MECANICA FLUIDS , MECÀNICA FLUIDS, MECANICA ,MECÀNICA