Fac. QUÍMICA

CURSOS EXTENSIUS QUÍMICA CURS 2021 - 2022

Física I - QUÍMICA

Extensiu (inclou. parcials, final i reavaluació).


Classes presencials / online des de la nostra plataforma Google Classroom + apunts teoria + pack i resolució d'exàmens + classes de problemes + proves de nivell i entregues avaluables + resolució de dubtes pel professor

Mates I - QUÍMICA

Extensiu (inclou. parcials, final i reavaluació).


Classes presencials / online des de la nostra plataforma Google Classroom + apunts teoria + pack i resolució d'exàmens + classes de problemes + proves de nivell i entregues avaluables + resolució de dubtes pel professor

Física II- QUÍMICA

Extensiu (inclou. parcials, final i reavaluació).


Classes presencials / online des de la nostra plataforma Google Classroom + apunts teoria + pack i resolució d'exàmens + classes de problemes + proves de nivell i entregues avaluables + resolució de dubtes pel professor

Mates II - QUÍMICA

Extensiu (inclou. parcials, final i reavaluació).


Classes presencials / online des de la nostra plataforma Google Classroom + apunts teoria + pack i resolució d'exàmens + classes de problemes + proves de nivell i entregues avaluables + resolució de dubtes pel professor

Recursos Informàtics - QUÍMICA

Extensiu (inclou. parcials, final i reavaluació).


Classes presencials / online des de la nostra plataforma Google Classroom + apunts teoria + pack i resolució d'exàmens + classes de problemes + proves de nivell i entregues avaluables + resolució de dubtes pel professor

Ciència de Materials - QUÍMICA

Extensiu (inclou. parcials, final i reavaluació).


Classes presencials / online des de la nostra plataforma Google Classroom + apunts teoria + pack i resolució d'exàmens + classes de problemes + proves de nivell i entregues avaluables + resolució de dubtes pel professor

Grups i horaris

Eng Química-QUÍMICA

Extensiu (inclou. parcials, final i reavaluació).


Classes presencials / online des de la nostra plataforma Google Classroom + apunts teoria + pack i resolució d'exàmens + classes de problemes + proves de nivell i entregues avaluables + resolució de dubtes pel professor

Més informació

QF I - QUÍMICA

Extensiu (inclou. parcials, final i reavaluació).


Classes presencials / online des de la nostra plataforma Google Classroom + apunts teoria + pack i resolució d'exàmens + classes de problemes + proves de nivell i entregues avaluables + resolució de dubtes pel professorGrups i horaris

QF II - QUÍMICA

Extensiu (inclou. parcials, final i reavaluació).


Classes presencials / online des de la nostra plataforma Google Classroom + apunts teoria + pack i resolució d'exàmens + classes de problemes + proves de nivell i entregues avaluables + resolució de dubtes pel professor

Grups i horaris

Inor II- QUÍMICA

Extensiu (inclou. parcials, final i reavaluació).


Classes presencials / online des de la nostra plataforma Google Classroom + apunts teoria + pack i resolució d'exàmens + classes de problemes + proves de nivell i entregues avaluables + resolució de dubtes pel professor

Orgànica I- QUÍMICA

Extensiu (inclou. parcials, final i reavaluació).


Classes presencials / online des de la nostra plataforma Google Classroom + apunts teoria + pack i resolució d'exàmens + classes de problemes + proves de nivell i entregues avaluables + resolució de dubtes pel professor

QF III - QUÍMICA

Extensiu (inclou. parcials, final i reavaluació).


Classes presencials / online des de la nostra plataforma Google Classroom + apunts teoria + pack i resolució d'exàmens + classes de problemes + proves de nivell i entregues avaluables + resolució de dubtes pel professor

Grups i horaris

DESCARREGAR HORARIS - PDF


QUMICA, QUÍMICA, INGENIERIA QUÍMICA, ENGINYERIA QUÍMICA, CALCUL II , CALCULO II , CÀLCUL II , CÁLCULO II, CALCUL 2 , CALCULO 2 , CÀLCUL 2 , CÁLCULO 2, ALGEBRA , ÁLGEBRA, MATES 1, MATES 2, MATES I, MATES II, FÍSICA I, FÍSICA 1, FISICA I, FISICA 1, FÍSICA 2 , FÍSICA 2, FISICA 2, FISICA 2, INORGÀNICA I, INORGÀNICA 1, INOR 1 , INORGÁNICA I, INORGÁNICA 1, INORGANICA I, INORGANICA 1 , INORGÀNICA II, INORGÀNICA 2, INOR 2 , INORGÁNICA II, INORGÁNICA 2, INORGANICA II, INORGANICA 2 , ORGÀNICA I, ORGÀNICA 1, ORGÁNICA I, ORGÁNICA 1, ORGANICA I, ORGANICA 1 , ORGÀNICA II, ORGÀNICA 2, ORGÁNICA II, ORGÁNICA 2, ORGANICA II, ORGANICA 2, QUMICAFISICA , QUMICAFÍSICA , QF 1 , QF I, QF 2 , QF II, QF 3, QF 3 , ANALÍTICA, ANALITICA, INGEÑIERIA QUIMICA , INGEÑIERÍA QUÍMICA , ENGINYERÍA QUÍMICA, ENGINYERÍA QUIMICA
Horaris_Postparcial_QUI_IQIM_1q_21-22.pdf