Fac. QUÍMICA

QUINS CURSOS OFERIM?

CURSOS EXTENSIUS

MATES I

Curs extensiu

FÍSICA I

Curs extensiu

Q. BÀSICA 1


Q. APLICADA 1


FÍSICA II

Curs extensiu

MATES II

Curs extensiu

Q. APLICADA 2


REC. INFORMÀTICS


Q. BÀSICA 2


QF I

Curs extensiu

Q. ORGÀNICA I

Curs extensiu

DESCARREGAR HORARIS - PDF


QUMICA, QUÍMICA, INGENIERIA QUÍMICA, ENGINYERIA QUÍMICA, CALCUL II , CALCULO II , CÀLCUL II , CÁLCULO II, CALCUL 2 , CALCULO 2 , CÀLCUL 2 , CÁLCULO 2, ALGEBRA , ÁLGEBRA, MATES 1, MATES 2, MATES I, MATES II, FÍSICA I, FÍSICA 1, FISICA I, FISICA 1, FÍSICA 2 , FÍSICA 2, FISICA 2, FISICA 2, INORGÀNICA I, INORGÀNICA 1, INOR 1 , INORGÁNICA I, INORGÁNICA 1, INORGANICA I, INORGANICA 1 , INORGÀNICA II, INORGÀNICA 2, INOR 2 , INORGÁNICA II, INORGÁNICA 2, INORGANICA II, INORGANICA 2 , ORGÀNICA I, ORGÀNICA 1, ORGÁNICA I, ORGÁNICA 1, ORGANICA I, ORGANICA 1 , ORGÀNICA II, ORGÀNICA 2, ORGÁNICA II, ORGÁNICA 2, ORGANICA II, ORGANICA 2, QUMICAFISICA , QUMICAFÍSICA , QF 1 , QF I, QF 2 , QF II, QF 3, QF 3 , ANALÍTICA, ANALITICA, INGEÑIERIA QUIMICA , INGEÑIERÍA QUÍMICA , ENGINYERÍA QUÍMICA, ENGINYERÍA QUIMICA