Fac. QUÍMICA

CURSOS EXTENSIUS

FÍSICA I

Curs extensiu

MATES I

Curs extensiu

Q. APLICADA I


Q. BÀSICA I


FÍSICA II

Curs extensiu

MATES II

Curs extensiu

Q. BÀSICA II


REC. INFORMÀTICS


CURSOS EXTENSIUS curs superiors

Inici  

ENGINYERIA QUÍMICA

Curs extensiu

QUÍMICA ANALÍTICA

Curs extensiu

QF I

Curs extensiu

Q. ORGÀNICA I

Curs extensiu

Q. INORGÀNICA I

Curs extensiu

Q. ORGÀNICA II

Curs extensiu

DESCARREGAR HORARIS - PDF

QUMICA, QUÍMICA, INGENIERIA QUÍMICA, ENGINYERIA QUÍMICA,  CALCUL II  ,  CALCULO II ,   CÀLCUL II  , CÁLCULO II,  CALCUL 2  ,  CALCULO 2 ,   CÀLCUL 2  , CÁLCULO 2, ALGEBRA , ÁLGEBRA, MATES 1, MATES 2, MATES I, MATES II, FÍSICA I, FÍSICA 1,  FISICA I, FISICA 1, FÍSICA 2 , FÍSICA 2,  FISICA 2, FISICA 2, INORGÀNICA I, INORGÀNICA 1, INOR 1 , INORGÁNICA I, INORGÁNICA 1,  INORGANICA I, INORGANICA 1 , INORGÀNICA II, INORGÀNICA 2, INOR 2 , INORGÁNICA II, INORGÁNICA 2,  INORGANICA II, INORGANICA 2 , ORGÀNICA I, ORGÀNICA 1, ORGÁNICA I, ORGÁNICA 1,  ORGANICA I, ORGANICA 1 , ORGÀNICA II, ORGÀNICA 2, ORGÁNICA II, ORGÁNICA 2, ORGANICA II, ORGANICA 2, QUMICAFISICA , QUMICAFÍSICA , QF 1 , QF I, QF 2 , QF II, QF 3, QF 3 , ANALÍTICA, ANALITICA, INGEÑIERIA QUIMICA , INGEÑIERÍA QUÍMICA , ENGINYERÍA QUÍMICA, ENGINYERÍA QUIMICA