Fac. FARMÀCIA

QUINS CURSOS OFERIM?

CURSOS EXTENSIUS Primer curs

FÍSICA APLICADA

Curs extensiu

MATEMÀTIQUES I BIOEST

Curs extensiu

QUÍMICA INORGÀNICA

Curs extensiu

CURSOS EXTENSIUS CURSOs SUPERIORS

Q. ORGÀNICA II

Curs extensiu

FISICOQUÍMICA II

Curs extensiu

FARMACEUTICA II

Curs extensiu

+ Informació

EXPERIMENTACIÓ


+ Informació

BIOFARMÀCIA I

Curs extensiu

+ Informació

Horaris_Extensius_1Q2223_Farmàcia_v0.pdf