Fac. FARMÀCIA

QUINS CURSOS OFERIM?

CURSOS EXTENSIUS Primer curs

Inici  

QUÍMICA INORGÀNICA

Curs extensiu

MATEMÀTIQUES I BIOEST

Curs extensiu

FÍSICA APLICADA

Curs extensiu

CURSOS EXTENSIUS CURSOs SUPERIORS

FISICOQUÍMICA II

Curs extensiu