Fac. FíSICA

QUINS CURSOS OFERIM?

CURSOS EXTENSIUS

Càlcul I - FAC. FÍSICA

Extensiu (inclou. parcials, final i reavaluació).


Classes presencials / online des de la nostra plataforma Google Classroom + apunts teoria + pack i resolució d'exàmens + classes de problemes + proves de nivell i entregues avaluables + resolució de dubtes pel professor

Àlgebra - FAC. FÍSICA

Extensiu (inclou. parcials, final i reavaluació).


Classes presencials / online des de la nostra plataforma Google Classroom + apunts teoria + pack i resolució d'exàmens + classes de problemes + proves de nivell i entregues avaluables + resolució de dubtes pel professor

Fon. Mec.- FAC. FÍSICA

Extensiu (inclou. parcials, final i reavaluació).


Classes presencials / online des de la nostra plataforma Google Classroom + apunts teoria + pack i resolució d'exàmens + classes de problemes + proves de nivell i entregues avaluables + resolució de dubtes pel professor

Info - FAC. FÍSICA

Extensiu (inclou. parcials, final i reavaluació).


Classes presencials / online des de la nostra plataforma Google Classroom + apunts teoria + pack i resolució d'exàmens + classes de problemes + proves de nivell i entregues avaluables + resolució de dubtes pel professor

Mètodes I - FAC. FÍSICA

Extensiu (inclou. parcials, final i reavaluació).


Classes presencials / online des de la nostra plataforma Google Classroom + apunts teoria + pack i resolució d'exàmens + classes de problemes + proves de nivell i entregues avaluables + resolució de dubtes pel professor

Calcul II - FAC. FÍSICA

Extensiu (inclou. parcials, final i reavaluació).


Classes presencials / online des de la nostra plataforma Google Classroom + apunts teoria + pack i resolució d'exàmens + classes de problemes + proves de nivell i entregues avaluables + resolució de dubtes pel professor

FEIO - FAC. FÍSICA

Extensiu (inclou. parcials, final i reavaluació).


Classes presencials / online des de la nostra plataforma Google Classroom + apunts teoria + pack i resolució d'exàmens + classes de problemes + proves de nivell i entregues avaluables + resolució de dubtes pel professor

Mètodes II - FAC. FÍSICA

Extensiu (inclou. parcials, final i reavaluació).


Classes presencials / online des de la nostra plataforma Google Classroom + apunts teoria + pack i resolució d'exàmens + classes de problemes + proves de nivell i entregues avaluables + resolució de dubtes pel professor

Fís. Estad.- FAC. FÍSICA

Extensiu (inclou. parcials, final i reavaluació).


Classes presencials / online des de la nostra plataforma Google Classroom + apunts teoria + pack i resolució d'exàmens + classes de problemes + proves de nivell i entregues avaluables + resolució de dubtes pel professor

Compu - FAC. FÍSICA

Extensiu (inclou. parcials, final i reavaluació).


Classes presencials / online des de la nostra plataforma Google Classroom + apunts teoria + pack i resolució d'exàmens + classes de problemes + proves de nivell i entregues avaluables + resolució de dubtes pel professor

FÍSICA , FISICA , TELECOMUNICACIONS, TELECOMUNICACIONES, TELECOS , ELECTRÓNICA, INGENIERIA , ENGINYERIA, BIOMEDICA, BIOMÉDICA, CALCUL 1 , CALCUL I , CALCULO 1 , CALCULO I , CÀLCUL 1 , CÀLCUL I , CÁLCULO 1 , CÁLCULO I , CALCUL II , CALCUL 2 , CALCULO 2 , CALCULO II , CÀLCUL 2 , CÀLCUL II , CÁLCULO II , CÁLCULO 2 , MECANICA , MECÁNICA , FONAMENTS, FUNDAMENTOS, INFO, INFORMÁTICA , INFORMÀTICA , METODOS 1 , METODOS I , METODES 1, METODES I ,MÉTODOS 1 , MÉTODOS I , MÈTODES 1, MÈTODES I, METODOS 2 , METODOS II , METODES 2, METODES II ,MÉTODOS 2 , MÉTODOS II , MÈTODES 2, MÈTODES II, FEIO , F.E.I.O ,ESTADÍSTICA, ESTADISTICA , COMPU, COMPUTACIONAL