GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA I MATERIALS

QUINS CURSOS OFERIM?

CURSOS EXTENSIUS CURS

CÀLCUL I

Curs extensiu

ÀLGEBRA

Curs extensiu

FMIO

Curs extensiu

ESTADÍSTICA

Curs extensiu

TERMODINÀMICA AP.

Curs extensiu

CIRC. DE FLUIDS

Curs extensiu

FEN. DE TRANSPORT


Horaris_Extensius_1Q2223_IQIM_v0.pdf

DESCARREGAR HORARIS - PDF


CALCUL II , CALCULO II , CÀLCUL II , CÁLCULO II, CALCUL 2 , CALCULO 2 , CÀLCUL 2 , CÁLCULO 2, FEIO, QF , QUIMICA MATERIALS, QUÍMICA MATERIALS, ELECTROTEC ELECTROTÈCNIA, ELECTROTÉCNIA, ELECTROTECNIA, ORGÀNICA, ORGÁNICA, ORGANICA