GRAU EN ENG. QUÍMICA I eng. MATERIALS - REAVALUACIONS

PREPARA EL FINAL DE CURS COM CAL

CURSOS PER ELS EXÀMENS de reavaluació

Aquests cursos els oferim abans dels exàmens de reavaluació del teu grau. Són cursos entre 9 i 12 hores, en els quals preparem l'alumne fent tots els exàmens possibles de convocatòries prèvies.

HORARIS reavaluació

Càlcul I - IQ/IM

Curs preparació Reavaluació


Classes presencials/online des de la nostra plataforma

FMIO - IQ/IM

Curs preparació Reavaluació


Classes presencials/online des de la nostra plataforma

Àlgebra - IQ/IM

Curs preparació Reavaluació


Classes presencials/online des de la nostra plataforma

Estadística - IQ/IM

Curs preparació Reavaluació


Classes presencials/online des de la nostra plataforma

Fluids - IQ/IM

Curs preparació Reavaluació


Classes presencials/online des de la nostra plataforma

Termo - IQ/IM

Curs preparació Reavaluació


Classes presencials/online des de la nostra plataforma

FÍSICA , FISICA , TELECOMUNICACIONS, TELECOMUNICACIONES, TELECOS , ELECTRÓNICA, INGENIERIA , ENGINYERIA, BIOMEDICA, BIOMÉDICA , HORARIS FINALS