ETSAB - finals

PREPARA EL FINAL DE CURS COM CAL

CURSOS PER ELS EXÀMENS FINALS

Aquests cursos els oferim abans dels exàmens finals del teu grau. Són cursos entre 15 i 30 hores, en els quals preparem l'alumne fent la teoria de tot el curs i fent tots els exàmens possibles de convocatòries prèvies. Són cursos intensius amb l'objectiu d'acabar de preparar l'alumne per les avaluacions finals.

CURSOS finals


ETSAB FINALS, MATES I, MATES 1, FÍSICA 1, FÍSICA I, FISICA 2, FISICA II, MATES II, MATES 2, FÍSICA 2, FÍSICA II, FISICA 2, FISICA II