GRAU DE farmàcia - REAVALUACIONS

PREPARA EL FINAL DE CURS COM CAL

CURSOS PER ELS EXÀMENS de reavaluació

Aquests cursos els oferim abans dels exàmens de reavaluació del teu grau. Són cursos entre 9 i 12 hores, en els quals preparem l'alumne fent tots els exàmens possibles de convocatòries prèvies.

HORARIS reavaluació

Física Aplicada - FARMÀCIA

Curs preparació Reavaluació

BLOC I (ONES I ÒPTICA)


Classes presencials/online des de la nostra plataforma

Física Aplicada - FARMÀCIA

Curs preparació Reavaluació

BLOC II (FLUIDS I TERMO)


Classes presencials/online des de la nostra plataforma

Mates i Bioestadística - FARMÀCIA

Curs preparació Reavaluació


Classes presencials/online des de la nostra plataforma

Química Inorgànica - FARMÀCIA

Curs preparació Reavaluació


Classes presencials/online des de la nostra plataforma

Orgànica II - FARMÀCIA

Curs preparació Reavaluació


Classes presencials/online des de la nostra plataforma

Fisicoquímica II - FARMÀCIA

Curs preparació Reavaluació


Classes presencials/online des de la nostra plataforma

Farmacèutica II - FARMÀCIA

Curs preparació Reavaluació


Classes presencials/online des de la nostra plataforma

Experimentació - FARMÀCIA

Curs preparació Reavaluació


Classes presencials/online des de la nostra plataforma

FÍSICA , FISICA , TELECOMUNICACIONS, TELECOMUNICACIONES, TELECOS , ELECTRÓNICA, INGENIERIA , ENGINYERIA, BIOMEDICA, BIOMÉDICA , HORARIS FINALS