FAC. FARMACIA - CURS INTRODUTORI

PREPARA'T PEL NOU CURS UNIVERSITARI

cursos gratuÏts 

Aquests cursos els oferim just abans de començar les classes a la universitat. L'objectiu és que els nous alumnes coneguin les assignatures que tindran en el quadrimestre que comencen i que puguin tenir una ajuda abans de l'inici del curs per conèixer com funciona la universitat i com són les avaluacions.

FÍSICA 0

QUÍMICA 0

MATES 0

CURS INTRODUCTORI

FARMACIA, INTRODUTORI , GRATUIT , GRATUÏT ,  INTRODUCTORIS  , INTRODUCTORIO