FAC. FARMACIA - CURS INTRODUTORI

PREPARA'T PEL NOU CURS UNIVERSITARI

cursos gratuÏts

Aquests cursos els oferim just abans de començar les classes a la universitat. L'objectiu és que els nous alumnes coneguin les assignatures que tindran en el quadrimestre que comencen i que puguin tenir una ajuda abans de l'inici del curs per conèixer com funciona la universitat i com són les avaluacions.

horaris cursos GRATUÏTS CURS 2021 - 2022

CURS INTRODUCTORI + CURS "0"

PRIMER CURS


Classes presencials/online des de la nostra plataforma

CURS INTRODUCTORI

SEGON CURS


Classes presencials/online des de la nostra plataforma

FARMACIA, INTRODUTORI , GRATUIT , GRATUÏT , INTRODUCTORIS , INTRODUCTORIO