FAC. física - REAVAS

PREPARA EL FINAL DE CURS COM CAL

CURSOS PER LES REAVALUACIONS

HORARIS REAVALUCIONS

Fon. Mecànica - FAC. FÍSICA

Curs preparació Reavas.


Classes presencials/online des de la nostra plataforma i presencials (quan sigui possible) + apunts teoria + pack i resolució d'exàmens + classes de problemes + proves de nivell i entregues avaluables + resolució de dubtes pel professor


FÍSICA , FISICA , TELECOMUNICACIONS, TELECOMUNICACIONES, TELECOS , ELECTRÓNICA, INGENIERIA , ENGINYERIA, BIOMEDICA, BIOMÉDICA , HORARIS FINALS