FAC. física - parcials

PREPARA ELS PARCIALS AMB SEGURETAT

CURSOS PREPARACIÓ PARCIALS

Aquests cursos els oferim just abans dels exàmens parcials del teu grau. Són cursos de poques hores, entre 3 i 15, en els que preparem l'alumne fent la teoria necessària i fent tots els exàmens possibles de convocatòries prèvies.

CURSOS INTENSIUS


FÍSICA , FISICA , TELECOMUNICACIONS, TELECOMUNICACIONES, TELECOS , ELECTRÓNICA, INGENIERIA , ENGINYERIA, BIOMEDICA, BIOMÉDICA, HORARIS PARCIALS