ETSEIB- REAVALUACIONS


PREPARA EL FINAL DE CURS COM CAL

CURSOS PER ELS EXÀMENS de reavaluació

Aquests cursos els oferim abans dels exàmens de reavaluació del teu grau. Són cursos entre 4 i 24 hores, en els quals preparem l'alumne fent tots els exàmens possibles de convocatòries prèvies.

PREPARA EL FINAL DE CURS COM CAL

CURSOS PER ELS EXÀMENS de reavaluació

HORARIS reavaluació 1r

Àlgebra - ETSEIB

Curs preparació Reavaluació


Classes presencials/online des de la nostra plataforma

Càlcul I - ETSEIB

Curs preparació Reavaluació


Classes presencials/online des de la nostra plataforma

Mecànica Fonamental - ETSEIB

Curs preparació Reavaluació


Classes presencials/online des de la nostra plataforma

Química I - ETSEIB

Curs preparació Reavaluació


Classes presencials/online des de la nostra plataforma

Geometria - ETSEIB

Curs preparació Reavaluació


Classes presencials/online des de la nostra plataforma


Càlcul II - ETSEIB

Curs preparació Reavaluació


Classes presencials/online des de la nostra plataforma


Termo - ETSEIB

Curs preparació Reavaluació


Classes presencials/online des de la nostra plataforma


Química II - ETSEIB

Curs preparació Reavaluació


Classes presencials/online des de la nostra plataforma


horaris reavas - 2on

Electromag - ETSEIB

Curs preparació Reavaluació


Classes presencials/online des de la nostra plataforma

EDOS - ETSEIB

Curs preparació Reavaluació


Classes presencials/online des de la nostra plataformaInfo II - ETSEIB

Curs preparació Reavaluació


Classes presencials/online des de la nostra plataformaMètodes Numèrics - ETSEIB

Curs preparació Reavaluació


Classes presencials/online des de la nostra plataforma

Mecànica II - ETSEIB

Curs preparació Reavaluació


Classes presencials/online des de la nostra plataformaDinàmica - ETSEIB

Curs preparació Reavaluació


Classes presencials/online des de la nostra plataforma

Estadística - ETSEIB

Curs preparació Reavaluació


Classes presencials/online des de la nostra plataforma

horaris Reavas - 3r/4rt

Mec. Medis Continus - ETSEIB

Curs preparació Reavaluació


Classes presencials/online des de la nostra plataforma

Electrotècnia - ETSEIB

Curs preparació Reavaluació


Classes presencials/online des de la nostra plataforma

Tec. Sel. Mat - ETSEIB

Curs preparació Reavaluació


Classes presencials/online des de la nostra plataforma

Mecànica Fluids - ETSEIB

Curs preparació Reavaluació


Classes presencials/online des de la nostra plataforma

Resistència Materials - ETSEIB

Curs preparació Reavaluació


Classes presencials/online des de la nostra plataforma

Optisim - ETSEIB

Curs preparació Reavaluació


Classes presencials/online des de la nostra plataformaControl - ETSEIB

Curs preparació Reavaluació


Classes presencials/online des de la nostra plataformaElectrònica - ETSEIB

Curs preparació Reavaluació


Classes presencials/online des de la nostra plataforma


ETSEIB , GTIAE , HORARIS FINALS