ENG. SIST. AEROESPACIALS - finals

PREPARA EL FINAL DE CURS COM CAL

CURSOS PER ELS EXÀMENS FINALS

Aquests cursos els oferim abans dels exàmens finals del teu grau. Són cursos entre 15 i 30 hores, en els quals preparem l'alumne fent la teoria de tot el curs i fent tots els exàmens possibles de convocatòries prèvies. Són cursos intensius amb l'objectiu d'acabar de preparar l'alumne per les avaluacions finals. 

HORARIS FINALS

CÀLCUL

FONAMENTS DE FÍSICA

EXPRESSIÓ GRÀFICA

INFORMÀTICA I

EXPRESSIÓ GRÀFICA (SÒLIDS + CONTENIDORS)

INFORMÀTICA II (100% ONLINE)

MECÀNICA DE FLUIDS

AERODINÀMICA

ÀLGEBRA

EETAC , HORARIS FINALS