ENG. SIST. AEROESPACIALS - parcials

PREPARA ELS PARCIALS AMB SEGURETAT

CURSOS PREPARACIÓ PARCIALS

Aquests cursos els oferim just abans dels exàmens parcials del teu grau. Són cursos de poques hores, entre 3 i 15, en els que preparem l'alumne fent la teoria necessària i fent tots els exàmens possibles de convocatòries prèvies.

CURSOS INTENSIUS

EEBE ,  HORARIS PARCIALS , PARCIAL QUIMICA, PARCIAL QUÍMICA

FONAMENTS DE FÍSICA

CÀLCUL

INFORMÀTICA 1

EXPRESSIÓ GRÀFICA (Contenedores)

EXPRESSIÓ GRÀFICA (TEST NORMALITZACIÓ)

EXPRESSIÓ GRÀFICA (TEST MECANISMES)

INFORMÀTICA 2

EXPRESSIÓ GRÀFICA (MECANISMES 1)

MECÀNICA DE FLUIDS

AERODINÀMICA

ÀLGEBRA I GEOMETRIA

EXPRESSIÓ GRÀFICA (CONTROL SÒLIDS)