FAC. FARMACIA - finals

PREPARA Els exàmens finals

¿Què és un curs intensiu?

Aquests cursos els oferim abans dels exàmens finals del teu grau. Son cursos d'entre 15 i 30 hores, en els quals preparem a l'alumne fent la teoria de tot el curs i fent tots els exàmens possibles de convocatòries prèvies. Són cursos intensius amb l'objectiu d'acabar de preparar l'alumne per les avaluacions finals. 

CURSOS finals

FISICOQUIMICA I

ORGÀNICA 1

Q. ANALÍTICA

FÍSICA APLICADA

Q. FARMACÈUTICA 1

MATES i BIOESTADÍSTICA

FISICOQUIMICA II

Q. ORGÀNICA II

FARMACIA , HORARIS FINALS