grau de FARMàCIA - PARCIALS

PREPARA els parcials encara ets a temps!

què és un curs intensiu?

Aquests cursos els oferim just abans dels exàmens parcials del teu grau. Són cursos de poques hores, entre 3 i 15, en els que preparem l'alumne fent la teoria necessària i fent tots els exàmens possibles de convocatòries prèvies.

cursos PARCIALS

Física Aplicada a la Farmàcia - FARMACIA

CURS INTENSIU 1 r PARCIAL

Preparació per l'avaluació continuada


Classes online des de la nostra plataforma i presencials (aforament limitat) + apunts teoria + pack i resolució d'exàmens + classes de problemes + proves de nivell i entregues avaluables + resolució de dubtes pel professor
CURS PRESENCIAL

Física Aplicada a la Farmàcia - FARMACIA

CURS INTENSIU 2n PARCIAL

Preparació per l'avaluació continuada


Classes online des de la nostra plataforma i presencials (aforament limitat) + apunts teoria + pack i resolució d'exàmens + classes de problemes + proves de nivell i entregues avaluables + resolució de dubtes pel professor
CURS PRESENCIAL

Física Aplicada a la Farmàcia - FARMACIA

CURS INTENSIU 3R PARCIAL

Preparació per l'avaluació continuada


Classes online des de la nostra plataforma i presencials (aforament limitat) + apunts teoria + pack i resolució d'exàmens + classes de problemes + proves de nivell i entregues avaluables + resolució de dubtes pel professor
CURS PRESENCIAL

Fisicoquímica II Bloc I - FARMACIA

CURS INTENSIU PARCIAL

Preparació per l'avaluació continuada


Classes online des de la nostra plataforma i presencials (aforament limitat) + apunts teoria + pack i resolució d'exàmens + classes de problemes + proves de nivell i entregues avaluables + resolució de dubtes pel professor
CURS PRESENCIAL

Química Orgànica II - FARMACIA

CURS INTENSIU PARCIAL

Preparació per l'avaluació continuada


Classes online des de la nostra plataforma i presencials (aforament limitat) + apunts teoria + pack i resolució d'exàmens + classes de problemes + proves de nivell i entregues avaluables + resolució de dubtes pel professor
CURS PRESENCIAL

Fisicoquímica 2 - FARMACIA

CURS INTENSIU 2n PARCIAL

Preparació per l'avaluació continuada


Classes online des de la nostra plataforma i presencials (aforament limitat) + apunts teoria + pack i resolució d'exàmens + classes de problemes + proves de nivell i entregues avaluables + resolució de dubtes pel professor
CURS PRESENCIAL

Farmacèutica 2 - FARMACIA

CURS INTENSIU PARCIAL


Preparació per l'avaluació continuada


Classes online des de la nostra plataforma i presencials (aforament limitat) + apunts teoria + pack i resolució d'exàmens + classes de problemes + proves de nivell i entregues avaluables + resolució de dubtes pel professor
CURS PRESENCIAL

Mates -
FARMACIA

CURS INTENSIU PARCIAL

Preparació per l'avaluació continuada


Classes online des de la nostra plataforma i presencials (aforament limitat) + apunts teoria + pack i resolució d'exàmens + classes de problemes + proves de nivell i entregues avaluables + resolució de dubtes pel professor
CURS PRESENCIAL

Biofarmàcia I -
FARMACIA

CURS INTENSIU PARCIAL

Preparació per l'avaluació continuada


Classes online des de la nostra plataforma i presencials (aforament limitat) + apunts teoria + pack i resolució d'exàmens + classes de problemes + proves de nivell i entregues avaluables + resolució de dubtes pel professor
CURS PRESENCIAL

Galènica II -
FARMACIA

CURS INTENSIU PARCIAL

Preparació per l'avaluació continuada


Classes online des de la nostra plataforma i presencials (aforament limitat) + apunts teoria + pack i resolució d'exàmens + classes de problemes + proves de nivell i entregues avaluables + resolució de dubtes pel professor
CURS PRESENCIAL


FARMACIA, PARCIALS, PARCIALES, FQ 1, FQ I, FISICO QUIMICA I, FISICO QUIMICA 1, FISICOQUÍMICA 1, FISICOQUIMÍCA I,